Symphony of the cells

Symphony of the cells handler om å skape balance og harmoni I kroppen.
Hvorfor er SOC viktig?

Symphony of the Cells-SOC, tar en helhetlig tilnærming til velvære, og anerkjenner viktigheten av å ta vare på kroppen vår. Den omfatter en rekke skreddersydde eteriske olje-applikasjoner, som er rettet mot forskjellige kroppssystemer og tilstander.

SOC er en samling av 18 protokoller. Protokollene er enkle og effektive, og er satt sammen for å skape harmoni i kroppen, både fysisk og emosjonelt. Hver av de 18 protokollene i boka adresserer et spesifikt system og/eller område av kroppen, slik at man kan fokusere på symptomene og de underliggende årsakene til den enkelte lidelse, ubalanse eller problem.
Boyd Truman opprettet de forskjellige SOC-applikasjonene, basert på over 26 års erfaring innen velværeindustrien og førstehåndsbruk av rene eteriske oljer, av terapeutisk kvalitet. Hver applikasjon retter seg mot et bestemt kroppssystem og inneholder en liste over eteriske oljer som Boyd – gjennom erfaring og opplæring – synes å være best tjent for det systemet. Påføringsteknikken innebærer å legge oljene på områder der det er et stort volum av nerveender: over hele ryggen og under føttene.